VirtualSite luo turvallisen ja riskittömän kohtaamispaikan

Swecon pitkään käytössä olleet digitaaliset työkalut, kuten VirtualSite, luovat ihmisille turvallisen kohtaamispaikan, jossa suunnitella ja tehdä päätöksiä realistisissa olosuhteissa.

Swecon XR-työkalut ja projektien VDC-palvelut auttavat hyödyntämään digitaalisuutta nopeasti muuttuvien tarpeiden mukaan. ”XR- työkaluja on käytetty Swecolla jo pitkään etätyöskentelyssä, suunnittelupalavereissa ja asiakasprojektien sidosryhmätapaamisissa”, kertoo Swecon teknologiakonsultti Miikka Heinonen. Yksi työkaluista on VirtualSite. ”Havainnollisen katselumallin avulla ihmiset kohtaavat riskittömästi ja turvallisesti.”

VirtualSiteen tuotetaan virtuaalimalleja joko yksittäisistä tiloista ja toiminnoista tai suurista kokonaisuuksista, kuten rakennuksista tai tehdasalueista. Virtuaalimallit tuotetaan automaattisesti tietomallin pohjalta. ”Malliin voidaan lisätä kohteita muun muassa lennokilla kuvaamalla tai perinteisemmin laserkeilaamalla”, kertoo Swecon XR-teknologiapäällikkö Jyri Tuori. ”Joissakin tapauksissa mallia voidaan myös täydentää visuaalisesti.”

Jos kohteesta on olemassa valmis 3D-tietomalli, virtuaalimalli syntyy nopeasti. ”Silloinkin kun taustatiedot puuttuvat, tietomalli voidaan tehdä muutamissa viikoissa, toki tilan koosta ja yksityiskohdista riippuen”, Tuori sanoo. ”Suunnittelutyö tehdään mallintamalla, joten virtuaalimallin avulla tietomallia saadaan hyödynnettyä entistä tehokkaammin.”

Fyysisesti erillään, henkisesti yhdessä

Ihmiset ovat virtuaalitodellisuudessa fyysisesti erillään, mutta tunne yhteydestä on vahva. ”Jos yksi kuva vastaa tuhatta sanaa, virtuaalikokemus päihittää tuhat videota ja on aina yksilöllinen”, Heinonen kuvailee. Digitaaliset ympäristöt kannustavat myös hiljaisen tiedon jakamiseen.

Realistisessa mittakaavassa olevassa 3D-ympäristössä suunnittelun lopputulos voidaan kokea, mikä tekee siitä merkittävästi perinteistä kokousta ymmärrettävämmän. ”Käyttäjät pystyvät esimerkiksi tarkastamaan ominaisuuksia, kuten keittiötason korkeuden”, Tuori jatkaa. ”Käyttäjien osallistaminen määrittelyyn tapahtuu kuin itsestään.”

Suurin hyöty saavutetaan tiedon jakamisessa eri sidosryhmille. ”Jokainen näkee virtuaalimallissa omin silmin, miten esimerkiksi laitteet mahtuvat tiettyyn tilaan, miltä tilassa näyttää ja minkälaisia realistisia mahdollisuuksia suunnittelussa on”, Heinonen sanoo. Samaa alustaa voidaan käyttää myös jälkimarkkinoinnissa. ”Virtuaalimaailmassa voidaan toteuttaa ohjattu kohdekierros, joka on hieno tapa esitellä kohteen toimintaa.”

Asiakkaan näköisiä digitaalisia ratkaisuja

Poikkeusaika luo digiähkyä, ja siksi Swecon asiantuntijat tukevat teknologian ymmärtämistä valmiilla koulutuspaketeilla. Parhaita käytäntöjä etsitään myös yhdessä yliopistojen kanssa. ”Olemme kehittämässä opetusalustaa, jonka avulla asiakkaamme voivat ottaa helposti digitaalisia työkaluja käyttöön”, Heinonen kertoo.

Oikeiden työkalujen valinta lähtee aina organisaation toimintakulttuurista. ”Digitaalisuus integroidaan nykyiseen toimintaan ja kustomoidaan asiakaskohtaisesti”, Heinonen sanoo. Kun organisaatiossa otetaan käyttöön sopivat työkalut, viestintä on selkeää ja hallittua. ”Projektit eivät saa kaatua tiedon jakamisongelmiin tai väärinymmärryksiin esimerkiksi etäpalavereissa.”

VirtualSite tuo tiedon jakamiseen tehokkuutta ja varmistaa hyvän lopputuloksen myös poikkeusaikoina. ”Esimerkiksi paljon hyödynnetyistä Teams-kokouksista saadaan enemmän irti, kun asioista voidaan siirtyä keskustelemaan helposti virtuaalimaailmaan”, Tuori sanoo.

Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, joka suunnittelee tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Työmme tuloksena syntyy terveellisiä ja turvallisia rakennuksia, tehokasta infrastruktuuria sekä kestäviä energia- ja vesihuollon ratkaisuja. Yhteensä 17 000 työntekijäämme tarjoaa asiakkaillemme juuri oikeanlaista osaamista kaikenkokoisiin hankkeisiin. Toteutamme vuosittain projekteja 70 maassa ympäri maailman. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto on 1,9 Mrd euroa. Sweco on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq).

Vastaa